Länsstyrelsen Värmland

Webbplats:

https://www.lansstyrelsen.se/varmland

Profil:

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Publicerad av Länsstyrelsen Värmland: