Betaltjänster

Oavsett var i landet du bor eller är verksam ska du ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:
– sköta betalningsförmedling t.ex. betala räkningar
– ta ut kontanter
– sätta in dagskassor på bankkonto för näringsidkare och föreningar.

Riksdagen har beslutat att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Landets 21 länsstyrelser har i uppdrag att bevaka om tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Särskilt hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det betyder att länsstyrelserna kartlägger behovet av och tillgången till grundläggande betaltjänster i samtliga län, samt följer utvecklingen på betaltjänstmarknaden.

Länsstyrelserna ska även arbeta för att regionala stöd- och utvecklingsinsatser genomförs vid behov på de orter och i den landsbygd där samhällets behov inte tillgodoses av marknaden. Länsstyrelserna kan arbeta tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns ett behov av en statlig betaltjänstinsats på en ort eller i ett landsbygdsområde där marknaden inte löst problemet. Hur betaltjänstproblemen kan lösas beror dels på behovet på den aktuella orten eller i det aktuella landsbygdsområdet, dels på hur de delaktiga parterna vill att lösningen utformas. För arbetet med regionala stöd- och utvecklingsinsatser kan länsstyrelserna söka finansiering hos Post- och telestyrelsen. Det är Post- och telestyrelsen som avgör hur de statliga medlen ska fördelas och därmed också vilka insatser som går att genomföra.

Kontakt

Pernilla Gälldin, Länsstyrelsen
Telefon: 010-224 73 36
E-post: pernilla.galldin@lansstyrelsen.se

%d bloggare gillar detta: