Kategori: Nyheter

Nya medel till investeringsstöd i landsbygdsprogrammet

Nu finns ytterligare 6,5 miljoner kronor tillgängliga för investeringsstöd inom kommersiell service. Det är Jordbruksverket som den 25 februari 2021 beslutat om ytterligare tilldelning av medel inom Landsbygdsprogrammet, för år 2021 – 2022. Budgeten på 6,5 miljoner kommer att fördelas löpande, utifrån när nya… Fortsätt läsa ”Nya medel till investeringsstöd i landsbygdsprogrammet”

Nya medel till investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet

  Nu finns ytterligare 46 miljoner kronor tillgängliga för investeringsstöd inom kommersiell service. Det är Jordbruksverket som beslutat om omfördelning av medel inom Landsbygdsprogrammet. Budgeten på 46 miljoner finns i en nationell pott som respektive länsstyrelse kan avropa ifrån. Avropsärendena fördelas i kronologisk ordning.… Fortsätt läsa ”Nya medel till investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet”

Lokalt utvecklingsbolag driver butiken

Filmen visar hur ett lokalt utvecklingsbolag i Oxsätra i Uppland blivit en motor i bygden. Det blir allt vanligare med utvecklingsbolag svb (utan vinstintresse) driver olika typer av service i byar. Det handlar om dagligvarubutiker, mackar, äldreboenden, skolor, fastigheter med hyreslägenheter mm.

Innovationstävling om digital delaktighet

Internetkunskaper blir en allt viktigare förutsättning i samhället i takt med att fler och fler samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på nätet. Nu är digital delaktighet temat för Post- och telestyrelsens, PTS, innovationstävling.  PTS efterlyser lösningar som kan underlätta och motivera fler att bli digitalt… Fortsätt läsa ”Innovationstävling om digital delaktighet”

Välkommen till Lanthandel Adventure 28 mars

Hur kan man utveckla turismen på landsbygden, kopplat till landsbygdsbutiker? Projekt Servicepunkter i Nöd & Lust vill ha nya idéer om hur man utvecklar turismen på landsbygden. De har bjudit in en klass studenter från Karlstads universitet, KAU, för att spåna i ämnet. Projektet… Fortsätt läsa ”Välkommen till Lanthandel Adventure 28 mars”

Debattinlägg i NWT om serviceutveckling i Värmland

Håll samman Värmland skriver Leif Tyrén Coompanion Värmland, Stefan Särnehed OK Värmland, Tomas Sjölander Coop Värmland, Patrik Olsson LRF Värmland, Fredrik Berglöf Riksbyggen, Hans-Owe Sundström Folksam och Tore Olsson HSB Värmland på NWT debatt idag och gör en koppling till Regionala serviceprogrammet. https://www.nwt.se/2019/02/13/hall-samman-varmland/    

Servicefrågor uppmärksammas i media

Servicefrågorna och de mål vi arbetar för i Regionala serviceprogrammet har uppmärksammats rejält av Värmländsk media på senare tid. Bland annat har flera butiker och drivmedelsstationer på landsbygden fått investeringsstöd genom Landsbygdsprogrammet. Här kommer länkar till några inslag och artiklar: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/miljonbidrag-till-lanthandlarna https://www.nwt.se/2019/02/04/miljonsatsning-pa-hillerstroms-lanthandel/ https://www.nwt.se/2019/02/03/ny-chef-pa-coop-i-vikene/ https://www.nwt.se/2019/01/23/en-efterlangtad-aterkomst-2/… Fortsätt läsa ”Servicefrågor uppmärksammas i media”

Nytt regionalt serviceprogram 2014 – 2020

Länsstyrelsen har fastställt ett nytt, omarbetat Regionalt serviceprogram 2014 – 2020. Det har skett stora förändringar sedan det förra programmet togs fram 2014 både avseende nya stöd och marknadsförutsättningar. Den 1 januari 2019 flyttas ansvaret för det Regionala serviceprogrammet samt vissa stöd från Länsstyrelsen… Fortsätt läsa ”Nytt regionalt serviceprogram 2014 – 2020”

Nytt förslag till Regionalt serviceprogram 2014-2020

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag till Regionalt serviceprogram 2014-2018 för Värmlands län. Nu är det remissperiod. Länsstyrelsen välkomnar synpunkter. Det regionala serviceprogrammet beskriver bland annat hur Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, länets kommuner samt berörda föreningar och företag gemensamt ska samverka för att… Fortsätt läsa ”Nytt förslag till Regionalt serviceprogram 2014-2020”

Tillgänglighet i landsbygdens butiker – seminarium

Den 14 november arrangerar Länsstyrelsen i Örebro ett seminarium om tillgänglighet i landsbygdens butiker. Länsstyrelsen redovisar erfarenheter från ett projekt. I programmet medverkar även representanter från olika handikapporganisationer, Sveriges konsumenter, Konsumentverket, ICA, Axfood och Arbetsförmedlingen. Ett par personer från Länsstyrelsen i Värmland planerar att… Fortsätt läsa ”Tillgänglighet i landsbygdens butiker – seminarium”