Kategori: Nyheter

Välkommen till Lanthandel Adventure 28 mars

Hur kan man utveckla turismen på landsbygden, kopplat till landsbygdsbutiker? Projekt Servicepunkter i Nöd & Lust vill ha nya idéer om hur man utvecklar turismen på landsbygden. De har bjudit in en klass studenter från Karlstads universitet, KAU, för att spåna i ämnet. Projektet…

Debattinlägg i NWT om serviceutveckling i Värmland

Håll samman Värmland skriver Leif Tyrén Coompanion Värmland, Stefan Särnehed OK Värmland, Tomas Sjölander Coop Värmland, Patrik Olsson LRF Värmland, Fredrik Berglöf Riksbyggen, Hans-Owe Sundström Folksam och Tore Olsson HSB Värmland på NWT debatt idag och gör en koppling till Regionala serviceprogrammet. https://www.nwt.se/2019/02/13/hall-samman-varmland/    

Servicefrågor uppmärksammas i media

Servicefrågorna och de mål vi arbetar för i Regionala serviceprogrammet har uppmärksammats rejält av Värmländsk media på senare tid. Bland annat har flera butiker och drivmedelsstationer på landsbygden fått investeringsstöd genom Landsbygdsprogrammet. Här kommer länkar till några inslag och artiklar: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/miljonbidrag-till-lanthandlarna https://www.nwt.se/2019/02/04/miljonsatsning-pa-hillerstroms-lanthandel/ https://www.nwt.se/2019/02/03/ny-chef-pa-coop-i-vikene/ https://www.nwt.se/2019/01/23/en-efterlangtad-aterkomst-2/…

Nytt regionalt serviceprogram 2014 – 2020

Länsstyrelsen har fastställt ett nytt, omarbetat Regionalt serviceprogram 2014 – 2020. Det har skett stora förändringar sedan det förra programmet togs fram 2014 både avseende nya stöd och marknadsförutsättningar. Den 1 januari 2019 flyttas ansvaret för det Regionala serviceprogrammet samt vissa stöd från Länsstyrelsen…

Nytt förslag till Regionalt serviceprogram 2014-2020

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag till Regionalt serviceprogram 2014-2018 för Värmlands län. Nu är det remissperiod. Länsstyrelsen välkomnar synpunkter. Det regionala serviceprogrammet beskriver bland annat hur Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, länets kommuner samt berörda föreningar och företag gemensamt ska samverka för att…

Tillgänglighet i landsbygdens butiker – seminarium

Den 14 november arrangerar Länsstyrelsen i Örebro ett seminarium om tillgänglighet i landsbygdens butiker. Länsstyrelsen redovisar erfarenheter från ett projekt. I programmet medverkar även representanter från olika handikapporganisationer, Sveriges konsumenter, Konsumentverket, ICA, Axfood och Arbetsförmedlingen. Ett par personer från Länsstyrelsen i Värmland planerar att…

Nytt projekt i Torsby: Servicepunkter i Nöd och Lust

Projektets syftet är att långsiktigt säkra tillgång till grundläggande service för boende, företag och besökare på landsbygd. Projektet ska stärka lanthandels roll som ortens mötesplats och knutpunkt för service och information. Projektet kommer bland annat att ta fram en serviceplan för Torsby kommun, utveckla samverkanslösningar inom besöksnäringen samt…

Sommarturister är viktiga kunder

Sommarturister är mycket viktiga kunder för butikerna på landsbygden. Hjälp till att tipsa dina sommargrannar om butikens utbud och förklara hur viktigt det är att även sommargästerna gynnar den lokala butiken. Dessa butiker är dessutom ofta mycket viktiga servicepunkter som fungerar som post- och paketombud,…

Turister klagar över kontantlös ekonomi

Sverige går mot en alltmer kontantlös ekonomi. Men tyska och brittiska turister klagar, de vill betala kontant. Detta framgår i en artikel på DN ekonomi. Enligt artikeln vill tyskarna slippa avgifter som bankerna tar ut vid kortkköp, men de använder också integritetsmotiv när de…

Det händer mycket!

Nu har Länsstyrelsen besökt 14 kommuner för att prata om Regionala serviceprogrammet, RSP, och behovet av kommunala serviceplaner. Det sista besöket med Kristinehamns kommun är inplanerat under maj. Alla besök har varit mycket givande. Nya frågor och infallsvinklar har lyfts. Länsstyrelsen har fått ta…