Kategori: Nyheter

Nytt förslag till Regionalt serviceprogram 2014-2020

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag till Regionalt serviceprogram 2014-2018 för Värmlands län. Nu är det remissperiod. Länsstyrelsen välkomnar synpunkter. Det regionala serviceprogrammet beskriver bland annat hur Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, länets kommuner samt berörda föreningar och företag gemensamt ska samverka för att…

Tillgänglighet i landsbygdens butiker – seminarium

Den 14 november arrangerar Länsstyrelsen i Örebro ett seminarium om tillgänglighet i landsbygdens butiker. Länsstyrelsen redovisar erfarenheter från ett projekt. I programmet medverkar även representanter från olika handikapporganisationer, Sveriges konsumenter, Konsumentverket, ICA, Axfood och Arbetsförmedlingen. Ett par personer från Länsstyrelsen i Värmland planerar att…

Nytt projekt i Torsby: Servicepunkter i Nöd och Lust

Projektets syftet är att långsiktigt säkra tillgång till grundläggande service för boende, företag och besökare på landsbygd. Projektet ska stärka lanthandels roll som ortens mötesplats och knutpunkt för service och information. Projektet kommer bland annat att ta fram en serviceplan för Torsby kommun, utveckla samverkanslösningar inom besöksnäringen samt…

Sommarturister är viktiga kunder

Sommarturister är mycket viktiga kunder för butikerna på landsbygden. Hjälp till att tipsa dina sommargrannar om butikens utbud och förklara hur viktigt det är att även sommargästerna gynnar den lokala butiken. Dessa butiker är dessutom ofta mycket viktiga servicepunkter som fungerar som post- och paketombud,…

Turister klagar över kontantlös ekonomi

Sverige går mot en alltmer kontantlös ekonomi. Men tyska och brittiska turister klagar, de vill betala kontant. Detta framgår i en artikel på DN ekonomi. Enligt artikeln vill tyskarna slippa avgifter som bankerna tar ut vid kortkköp, men de använder också integritetsmotiv när de…

Det händer mycket!

Nu har Länsstyrelsen besökt 14 kommuner för att prata om Regionala serviceprogrammet, RSP, och behovet av kommunala serviceplaner. Det sista besöket med Kristinehamns kommun är inplanerat under maj. Alla besök har varit mycket givande. Nya frågor och infallsvinklar har lyfts. Länsstyrelsen har fått ta…

Länsstyrelsen besöker kommuner

Länsstyrelsen har bjudit in sig till alla kommuner för att prata om Regionala serviceprogrammet, RSP, och kommunala serviceplaner, KSP. Förra veckan fick Hagfors och Torsby besök. Det var intressanta och givande möten med många frågor och inspel. Samverkan ger utveckling. Denna vecka besöker vi…

Handla lokalt

För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service. Både kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista.