Kategori: Nyheter

Sommarturister är viktiga kunder

Sommarturister är mycket viktiga kunder för butikerna på landsbygden. Hjälp till att tipsa dina sommargrannar om butikens utbud och förklara hur viktigt det är att även sommargästerna gynnar den lokala butiken. Dessa butiker är dessutom ofta mycket viktiga servicepunkter som fungerar som post- och paketombud,… Continue Reading ”Sommarturister är viktiga kunder”

Turister klagar över kontantlös ekonomi

Sverige går mot en alltmer kontantlös ekonomi. Men tyska och brittiska turister klagar, de vill betala kontant. Detta framgår i en artikel på DN ekonomi. Enligt artikeln vill tyskarna slippa avgifter som bankerna tar ut vid kortkköp, men de använder också integritetsmotiv när de… Continue Reading ”Turister klagar över kontantlös ekonomi”

Det händer mycket!

Nu har Länsstyrelsen besökt 14 kommuner för att prata om Regionala serviceprogrammet, RSP, och behovet av kommunala serviceplaner. Det sista besöket med Kristinehamns kommun är inplanerat under maj. Alla besök har varit mycket givande. Nya frågor och infallsvinklar har lyfts. Länsstyrelsen har fått ta… Continue Reading ”Det händer mycket!”

Länsstyrelsen besöker kommuner

Länsstyrelsen har bjudit in sig till alla kommuner för att prata om Regionala serviceprogrammet, RSP, och kommunala serviceplaner, KSP. Förra veckan fick Hagfors och Torsby besök. Det var intressanta och givande möten med många frågor och inspel. Samverkan ger utveckling. Denna vecka besöker vi… Continue Reading ”Länsstyrelsen besöker kommuner”

Handla lokalt

För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service. Både kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista.