Kategori: Nyheter

Nytt projekt i Torsby: Servicepunkter i Nöd och Lust

Projektets syftet är att långsiktigt säkra tillgång till grundläggande service för boende, företag och besökare på landsbygd. Projektet ska stärka lanthandels roll som ortens mötesplats och knutpunkt för service och information. Projektet kommer bland annat att ta fram en serviceplan för Torsby kommun, utveckla samverkanslösningar inom besöksnäringen samt… Fortsätt läsa ”Nytt projekt i Torsby: Servicepunkter i Nöd och Lust”

Sommarturister är viktiga kunder

Sommarturister är mycket viktiga kunder för butikerna på landsbygden. Hjälp till att tipsa dina sommargrannar om butikens utbud och förklara hur viktigt det är att även sommargästerna gynnar den lokala butiken. Dessa butiker är dessutom ofta mycket viktiga servicepunkter som fungerar som post- och paketombud,… Fortsätt läsa ”Sommarturister är viktiga kunder”

Turister klagar över kontantlös ekonomi

Sverige går mot en alltmer kontantlös ekonomi. Men tyska och brittiska turister klagar, de vill betala kontant. Detta framgår i en artikel på DN ekonomi. Enligt artikeln vill tyskarna slippa avgifter som bankerna tar ut vid kortkköp, men de använder också integritetsmotiv när de… Fortsätt läsa ”Turister klagar över kontantlös ekonomi”

Det händer mycket!

Nu har Länsstyrelsen besökt 14 kommuner för att prata om Regionala serviceprogrammet, RSP, och behovet av kommunala serviceplaner. Det sista besöket med Kristinehamns kommun är inplanerat under maj. Alla besök har varit mycket givande. Nya frågor och infallsvinklar har lyfts. Länsstyrelsen har fått ta… Fortsätt läsa ”Det händer mycket!”

Länsstyrelsen besöker kommuner

Länsstyrelsen har bjudit in sig till alla kommuner för att prata om Regionala serviceprogrammet, RSP, och kommunala serviceplaner, KSP. Förra veckan fick Hagfors och Torsby besök. Det var intressanta och givande möten med många frågor och inspel. Samverkan ger utveckling. Denna vecka besöker vi… Fortsätt läsa ”Länsstyrelsen besöker kommuner”

Handla lokalt

För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service. Både kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista.