Kommunala serviceplaner

Följande kommunala serviceplaner är antagna av respektive kommun:

Hagfors kommun Serviceplan 2019

Serviceplan Filipstads kommun Beslutad 11 februari 2019

Eda_Service_och_landsbygdsplan_KF_2017-02-22  

Vägledning

Länsstyrelsen ger stöd och råd till kommuner under processen att ta fram en kommunal serviceplan, KSP. En vägledning har tagits fram inför arbetet.  Detta är ett arbetsdokument som har uppdaterats ett flertal gånger under 2018 – 2019. Det är en fördel om serviceplanerna liknar varandra avseende struktur, definitioner av begrepp o s v. Då är det lättare att skapa helhetsbilden för Värmland. Det är också lättare att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. Om du som läser vägledningen hittar något fel eller kommer på något som saknas – vänligen kontakta Länsstyrelsen. Det är enkelt att uppdatera vägledningen och det har alla nytta av. Läs eller ladda ner aktuell vägledning på länken nedan.

2019-10-14 Vägledning Kommunal Serviceplan

Kontakt

Ylva Gustafsson, Länsstyrelsen
Telefon: 010-224 74 58
E-post: ylva.gustafsson@lansstyrelsen.se

%d bloggare gillar detta: