Länkar

På denna sidan hittar du länkar till intressanta webbplatser. Se dem som en inspirationskälla.

Landsbygdsnätverket har samlat flera artiklar med goda exempel. De producerar även podden Landet med intressanta reportage och intervjuer om utveckling på landsbygd.

Landsbygdsnätverket driver även Mattanken, om offentlig mat, för alla aktörer i kedjan. Läs om Bodens kommun som upphandlat skafferiavtal med lokala detaljhandlare.

Tillväxtverket ansvarar för nationellt arbete och samordning inom området service på landsbygden. På Tillväxtverkets sajt finns flera inspirationsartiklar under rubriken Lär av andra. Läs om butiken i Ottsjö och arbetet i Värmdö kommun.

Tillväxtverket har gjort ett par filmer som beskriver hur kommuner arbetar i samverkan med lokala utvecklingsgrupper om service. Den första filmen handlar om projektmedel för Lokala Servicelösningar.

Region Jämtland-Härjedalen dokumenterar sitt utvecklingsarbete inom RSP i en blogg. Se filmen med kommunstyrelsens ordförande i Krokoms kommun.

Merkurprogrammet i Norge  arbetar med stöd till både dagligvarubutiker och bokhandel i distrikten. På sidan finns flera intressanta filmer om hur lanthandel nyöppnats och utvecklats.

Fler filmer från Merkurprogrammet.

Smarta byar

Smart Villages är ett begrepp som kommer från det Europeiska Landsbygdsnätverket, ENRD. Framgångsrika exempel finns i landsbygder i hela Europa. Det finns ingen exakt mall för hur en Smart Village ser ut men det handlar om att utgå från sin landsbygds tillgångar och de tillgängliga kunskaper som finns. Att använda allt man har, helt enkelt. Se filmen (svensk text) eller läs mer på  http://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/smartvillages

I Stavsjö har man bildat det lokala utvecklingsbolaget Kiladalens utvecklings AB (svb). Det blev starten på en snabb och positiv lokal utveckling. Bolaget har bland mycket annat startat en digital lanthandel, köpt en nedlagd skola, skapat en lekplats och byggt hyreslägenheter. I en film berättar aktiva om hur de har arbetat (34 minuter).

Länsstyrelsen i Dalarna har samlat 15 exempel där man med hjälp av stödmedel och engagemang hittat nya möjligheter för den kommersiella servicen att utvecklas. Det visar vad som är möjligt. Förhoppningsvis inspirerar det till nya satsningar på landsbygden. 

Boverket har stöd till bostäder för äldre och samlingslokaler.

Rapporter

Företagens behov av service   En ny rapport om företag som verkar i olika landsbygder och deras behov av service.

TVV_Rapport_0116_Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker  En rapport som visar på kostnadseffekter och intressanta beräkningsmodeller även om rapporten är några år gammal (2011).

Internetstiftelsen publicerar varje år rapporten Svenskarna och internet. 2019 års upplaga finns här: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter

Nya handboken i lokal finansiering, Hela Sverige ska leva. Lyssna även på podden Landet #57: En liten handelsbalans – om lokal ekonomi.

Utvecklingsmetoder

Leader är en metod för att utveckla en bygd utifrån lokala förutsättningar. Läs mer på Jordbruksverkets sajt

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser används inom kommuner och landsting. Läs mer. Info från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Lokalekonomisk analys, LEA, ger en bild av hur de ekonomiska flödena ser ut inom ett geografiskt avgränsat område. Läs mer på Fria metoder

BID står för ”Business improvement District” och handlar om platsutveckling. Svenska stadskärnor har utvecklat en svensk BID-modell. BID har även använts på svensk landsbygd. Läs mer på BID Sweden.

Ö för Ö är en platsutvecklingsmetod som utvecklats i Stockholms skärgård. http://www.oforo.se/processen/

%d bloggare gillar detta: