Avslutade projekt

Betalbokbussen

Projekt BetalBokBussen drevs av Länsstyrelsen i samverkan med Torsby kommun 2015-08-01 –  2017-12-31. Projektet finansierades av Post- och Telestyrelsen.

”Premiären för den första bokbussen i Torsby var den 17 april 1967.  I 50 år har kommunens bokbuss levererat böcker, kunskap och information. Folkbibliotekets, och därmed bokbussens, uppdrag att skapa delaktighet i samhället har förändrats i takt med tiden och samhällets utveckling. Det senaste decenniet har medfört snabba och radikala förändringar av hur vi kommunicerar med varandra och löser våra vardagsärenden så som inköp och betalningar.

Bokbussen är mer än böcker. Som träffpunkt, anslagstavla och källa till information om kulturevenemang och kommunal verksamhet ger den möjligheten att informera kommuninvånarna. Bokbussen fyller även en social roll där relationer mellan personal och låntagare är regelbunden, vänskaplig och ofta hjärtlig.  Bokbussen är kommunens förlängda arm som når ut både geografiskt och demografiskt dit annan kommunal verksamhet har svårt att nå. Samtidigt har den en hög trovärdighet, liksom de svenska biblioteken, och är inte en vinstdriven verksamhet med ekonomiska intressen.

Projekt Betalbokbussen är ett pilotprojekt med syfte att undersöka om och hur en sådan plattform som bokbussen kan användas för att öka den digitala delaktigheten och kunskapen om digitala betaltjänster i en landsbygdskommun. Hur kan folkbiblioteken arbeta med demokratiuppdraget och utveckla det digitala kunnandet i kommunen och då med fokus på digitala betaltjänster? Hur kan vi nå ut i kommunen och hur kommer vi i kontakt med våra brukare? Kan projektet Betalbokbussen vara ett steg för att nå ökad digital delaktighet och kunnande? Det är frågor som vi har arbetat med och i den här rapporten formulerar vi våra erfarenheter.”

Ur slutrapportens förord av Annika Wredenberg och Nora Buttner, Torsby kommun.

Slutrapport betalbokbussen

%d bloggare gillar detta: