RSP

Arbetet med regionala serviceprogram, RSP, har pågått sedan år 2002. Länsstyrelsen fastställde, under 2018, ett nytt regionalt serviceprogram för 2014 – 2020. Från 2019 ansvarar Region Värmland för RSP. Det är Näringsdepartementet som vill att myndigheter med regionalt utvecklingsansvar formulerar och genomför ett regionalt serviceprogram för arbetet med grundläggande kommersiell service på landsbygden. Allt fler områden har inkluderats i begreppet grundläggande kommersiell service som idag omfattar:

 • Dagligvaror
 • Drivmedel
 • Post- och pakettjänster
 • Apotekstjänster
 • Betaltjänster (kontanter, dagskassa, betala räkningar)

Staten har ett tydligt tillväxtmotiv för arbetet med RSP. För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service. Både kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista. Målgrupperna för RSP är således:

 • Boende
 • Företag och föreningar
 • Besökare

De regionala serviceprogrammen har med tiden fått allt större tyngd som politiskt styrmedel. Politikområdet har växt och budgeten har blivit allt större. Under programperioden 2013-2020 finns 760 miljoner kronor i den nationella budgeten för grundläggande kommersiell service. Det finns flera olika stödformer tillgängliga som delvis styrs av RSP:

 • Investeringsstöd för kommersiell service
 • Särskilt driftsstöd för dagligvarubutiker
 • Servicebidrag
 • Hemsändningsbidrag
 • Rådgivningsinsatser
 • Stöd för betaltjänstombud
 • Utvecklingsprojekt inom Lokala servicelösningar
 • Utvecklingsprojekt inom betaltjänstområdet.

RSP ska redovisa hur samverkan sker med övriga program och strategier för regional tillväxt, hur RSP-ansvarig samverkar med och stödjer kommunerna samt hur det regionala partnerskapet för kommersiell service ser ut och fungerar. Det ska finnas en analys och det ska finnas regionala prioriteringar och mål.

Regionalt serviceprogram 2014-2020

RSP Värmland handlingsplan 2019

Partnerskapet

RSP-gruppen

%d bloggare gillar detta: