Lokala servicelösningar

Tillväxtverket har genom Landsbygdsprogrammet projektmedel för Lokala servicelösningar. Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Detta kan även avse metodutveckling och förstudier.

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster. Exempel på insatser kan vara:

  • Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service
  • Hållbara lokalt anpassade lösningar
  • Att tillgodose företagens behov av service
  • Att skapa attraktiva mötesplatser
  • Att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder
  • Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor

Stöd och krav på medfinansiering

Stöd kan beviljas med max 75 procent av projektets totala faktiska kostnad.

En ansökan kan som minst omfatta 100 000 kr.

Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas.

Vem kan söka

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag (under förutsättning att projektet är av allmännyttig karaktär).

Söka stöd

Utlysning av projektmedel för lokala servicelösningar.

%d bloggare gillar detta: