Stöd till betaltjänstombud

Länsstyrelsen kan lämna stöd enligt Förordning (2017:869) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Med grundläggande betaltjänster avses betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar. Syftet med stödet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel, till företag som bedöms kunna tillhandahålla grundläggande betaltjänster där det finns ett behov av sådana tjänster. Vid bedömningen av om det finns ett behov ska hänsyn särskilt tas till avståndet till närmaste tillhandahållare av grundläggande betaltjänster och till det uppskattade antalet användare av tjänsterna.  Stöd ska inte lämnas om det är sannolikt att någon annan aktör inom rimlig tid kommer att tillhandahålla grundläggande betaltjänster på kommersiell grund. 

Stöd får inte lämnas till en mottagare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
Stöd får inte heller lämnas till en mottagare som saknar nödvändigt tillstånd eller nödvändig registrering enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

Kontakt

Pernilla Gälldin, Länsstyrelsen
Telefon: 010-224 73 36
E-post: pernilla.galldin@lansstyrelsen.se

%d bloggare gillar detta: