Stöd till öppenvårdsapotek

För öppenvårdsapotek finns möjlighet att söka bidrag från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket genom förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Fyra apotek i Värmland fick stöd under 2018.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.
Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser. Apoteket ska:
– ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
– ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och
– ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.
Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

Läs mer på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats: https://tlv.se/apotek/glesbygdsbidrag/

%d bloggare gillar detta: